gif-pict-bulb-2.gif

Loo learning apps keskkonnas mäng õptud teemadel. Selleks kõigepealt loo endale kasutaja.

Küsimuste arv vähemalt 15.  Soovitavad äppid mida valida poomismäng, valikvastustega test, miljonimnäng, paaride sobitamine, ristsõna.

 

Tehtud töö veebilink saada õpetajale mariettafyysik@hotmail.com

Hindan küsimuste füüsikalist sisu ja õigsust.