gif-pict-bulb-2.gif

Tunnis.

 

Füüsika e-õpik mehaanikast.

Vasta küsimustele. Vastused vormistada tekstidokumendis ja saata marietta.loo@antslakk.edu.ee

 

Võimalusel kasutage wordi, siis saan tööd ka nutivahendis üle vaadata.

1) Keha liikumisvõrrand on x= 2 + 3 t. Kui suur on keha kiirus?

 

2) Keha liikumisvõrrand on - 4 + 5 t. Kui suur on algkoordinaat? 

3) Keha liikumisvõrrand on - 4 + 5 t. Kui suur on keha kiirus? 

4) ......... - füüsikaline suurus, mis iseloomustab liikumise kestvust. 

5) ......... - füüsikaline suurus, mis iseloomustab teepikkuse muutust ajaühikus 

6) .......... - füüsikaline suurus, mis iseloomustab kiiruse muutust ajaühikus 

7) Nimeta vastastikmõju liigid. 

8) Resultantjõud(mõiste). Kuidas saab arvutada resulatantjõudu; 

a) samasuunalaiste jõudude korral 

b) vastassuunaliste jõudude korral 

9) Impulss(mõiste, tähis, ühik, valem) 

10)  Kaks keha massidega 3  kg ja 5 kg hakkasid samal ajal mööda kaldpinda liikuma. Kumb keha jõudis varem sihtkohta? Miks? 

11)  Kaal(mõiste füüsikalise suurusena, tähis, ühik) 

12)  Millest sõltub gravitatsioonijõud? 

13) Sõnasta gravitatsiooniseadus. 

14) Toereaktsioon(mõiste) 

15) Rõhusmisjõud(mõiste) 

16) Rõhk(mõiste, tähis, ühik, valem, mõõteriist) 

17) Miks kasutatakse metsatöödel masinatel laia rehve? 

18) Miks on terava noaga parem lõigata? 

19) Kummal pinnale mõjub suurem rõhk, kas 4 m2 või 2 m2  pinnale? ( Eeldame, et mõlemal korral on rõhumisjõud sama suur) 

20) Hõõrdumine(mõiste, liigid, näited igapäevaelust) 

21) Miks on oluline masinates õlisid kasutada? 

22) Miks talvel karestatakse teid? 

23) Milline roll on auto turvapadjal liilklusõnnetuse korral? 

24) Elastsusjõud(mõiste+ näited igapäevaelust) 

25) Kirjelda Rakett 69 kolmanda saate ülesandeid.

26) Deformatsioon(mõiste, liigid + näited igapäevaelust)