gif-pict-bulb-2.gif

1.Täida küsimustik. Küsimustik. Tegemist on järelküsimustikuga.

2. Täida veebipõhine tööleht.

 

Nimi
Klass
1. Selgita vahelduvvoolu mõistet.
2. Kui suure sagedus perioodiliste muutuste korral Euroopa riikides vahelduvvoolu korral?
3. Millise funtsiooni abil iseloomustatakse vahelduvvoolu?
4. Kuidas saab liigitada võnkumisi?
5. Mis on faas?
6. Selgita perioodi mõistet pöördliikumise puhul?
7. Perioodi tähis on ....
8. Perioodi ühik on.....
9. Selgita sageduse mõistet pöördliikumise puhul.
10. Sageduse tähis on.....
11. Sageduse ühik on ....
12. Selgita pöördenurga mõistet.
13. Pöördenurga tähis on....
14.Pöördenurga ühik on ....
15. Selgita nurkkiiruse mõistet.
16. Nurkkiiruse tähis on...
17. Nurkkiiruse ühik on ....
18. Mis on ostsillograaf?