gif-pict-bulb-2.gif

 

Täida veebipõhine tööleht. 

Ees. ja perekonnanimi
Klass
1. Nimeta keha omadused
2. Vastastikmõju(mõiste)
3. Sõnasta Newtoni esimene seadus
4. Jõud(mõiste, tähis, ühik, valem, mõõteriist)
5. Sõnasta Newtoni III seadus
6. Inertsus(mõiste)
7. Mass(mõiste, tähis, ühik, mõõteriist)
8. Kehade süsteem(mõiste)
9. Avatud süteem(mõiste)
10. Suletud süsteem(mõiste)
11. Kiirendus(mõiste, tähis, ühik, mõõtmine)
12. Aeg(mõiste, tähis, ühik, mõõteriist)
13. Nimeta looduse kaks põhivormi.
14. Mateeria(mõiste)
15. Väli(mõiste)
16. Nimeta aineliste objektide tunnused
17. Töö(mõiste, tähis, ühik, valem)
18. Mis tingimustel teeb keha tööd?
19. Võimsus(mõiste, tähis, ühik, valem)
20. Energia(mõiste)
21. Kuidas saab energiat liigitada?
22. Kineetiline energia(mõiste, tähis, ühik). Too 5 näidet kehadest, mis omavad kineetilist energiat.
23. Potentsiaalne energia((mõiste, tähis, ühik). Too 2 näidet kehadest, mis omavad potentsiaalset energiat.
24. ................ - füüsikaline suurus, mis iseloomustab kiiruse muutust ajaühikus.
25. Kiirenduse ühik on
26. Newtoni II sadust väljendab järgmine valem:
27. Kirjuta lausega. a= 5 m/s2.
28. Kirjuta lausega. v=4 m/s.
29. Kirjuta lausega. F= 200 N.
30. Kirjuta lausega. m= 50 kg.
31. Kasutatud allikad: