gif-pict-bulb-2.gif

Tere!

Tunnis:

1. Koostage ise rühmatööna kontrolltöö  teemal Elektrilaeng, Coluomb´i seadus ja voolutugevus"

Kontrolltöö peab sisaldama:

1) 5 mõistet koos vastustega

2) Kahe füüsikalise suuruse võrdlust( sarnasused ja erinevused)

5  valikvastustega küsimust, õigele vastusele joon alla

3) Teisendamise ülesannet. Näiteks 500 mA = 0.5 A

4) Kahte arvutamise ülesannet voolutugevuse   valemi  rakendamise  peale

5) Üht arvutusülesannet Coulomb´i seaduse valemi rakendamise kohta

Tehtusd töö saata aadressil:

mariettafyysik@hotmail.com