Tunnis.

1) Lahenda test . Iga õpilane teeb selle ise.  siin

2) Koosta esitlus rühma tööna. Rühmas 2-3 liiget. Teema vali järgmisest loetelust.

Esitluse teemad:

1. Vahelduvvoolu ja alalisvoolu võrdlus(mõisted, joonised, ajast sõtuvus jne)

2. Alalisvoolumootor( pildid, töö põhimõte, kasutus igapäevaelus)

3. Vahelduvvoolugeneraator( pildid, töö põhimõte, kasutus igapäevaelus)

4. Trafo(mõiste, töö põhimõte, trafo rakendused, pildid)

Esitluse lõppu kindlasti lisada kastatud kirjandus. Esimesel slaidil ära märkida autorite nimed.

Valmis töö saata aadressil:

mariettafyysik@hotmail.com