Tunnis.

Vasta küsimustele.

Nimi
1. Selgita taustkeha mõistet.
2. Kulgemine( mõiste + 3 näidet)
3. Mis on liikumine. Too 5 näidet igapäevaelust liikumise kohta.
4. Pöörlemine(mõiste + 5 näidet igapäevaelust)
5. Deformatsioon(mõiste)
6. Nimeta deformatsiooni liigid. Too iga liigi kohta 2 näidet.
7. Võnkumine(mõiste+ 6 näidet igapäevaelust)
8. Laine(mõiste+ 5 näidet igapäevaelust)
9. Võrdle auto ja teo liikumist. Too 2 sarnasust ja 2 erinevust.
10. Aja tähis on ....
11. Kiiruse tähis on...
12. Teepikkuse tähis on.....
13. Kiiruse ühik on.....
14. Teepikkuse ühik on ......
15. Aja ühik on .....
16. Väljenda lausega. l= 10 cm.
17. Väljenda lausega. I = 0,27 A.
18. Väljenda lausega. t= 5s
19. Väljenda lausega. S= 25 cm2.
20. Väljenda lausega. P = 20 cm.
21. Kirjuta lühidalt. Keha maht on 20 cm3.
22. Kirjuta lühidalt.
23. Kasutatud allikad.