Tunnis:

1. Ees. ja perekonnanimi
2.Klass
3. Aeg(mõiste)
4. Aja tähis t
s
v
m
5. Kuidas ja millega saab mõõta aega?
7.Kas üks minut on pikk või lühike aeg? Põhjenda vastust.
7. Auto sõidab kiirusega 100 km/h. Kui palju aega kulub 30o km läbimseks. Saadud vastus teisenda sekundideks.
8. Kiirus(mõiste)
9. Kiiruse tähis on
10. Kiiruse põhiühik on km/h
m/s
min
h
s/m
11. Nimeta vaatleja tunnused.
12. Võrdle omavahel kühvlit ja harja. Too välja 3 sarnasust ja 3 erinevust
13. Selgita ruumi mõistet.
14. Võrdle kiirust ja aega. Too välja 2 sarnasust ja 2 erinevust.
15. Kui palju kulus maailma kiiremal mehel aega 100m jooksus maailmarekordi püstitamisel? Nimeta see sportlane. Kui pika vahemaa suudaks sa ise hinnaguliselt läbida kõnides selle aja joksul?
17. Sõnasta Newtoni I seadus.
18. Sõnasta Newtoni II seadus.
19. Sõnasta Newtoni III seadus.
20. Kiirendus(mõiste)
21. Kiirenduse tähis on
22. Kiirenduse ühik on
23. Kiirenduse valem on
24. Netoni Ii seadust kirjeldav valem on
25.Kui mass suureneb 5 korda, mitu korda suureneb keha kiirendus Newtoni II seaduse põhjal
26.Kui mass vähene 4 korda, mitu korda suureneb keha kiirendus Newtoni II seaduse põhjal
27. Mõõteriist kiirenduse mõõtmiseks on
28. Väljenda lühidalt. Auto mass on 3500 kg
29. Väljenda lühidalt. Auto kiirendus on 6 m/s2.
30. ...... - füüsikaline suurus, mis iseloomustab tehtud töö hulka ajaühikus.
Võimsuse tähis on
Töö(mõiste)
33. Võimsuse ühik on
34. Töö ühik on
35. Töö tähis on
36. Jõu tähis on
37. Jõu ühik on
38. Kirjuta lausega. m=5 kg.
39. Kirjuta lausega. l=10 cm.
40.Kirjuta lausega. t=5s.
41. Kirjuta lausega. v=4 m/s.
42. Kirjuta lausega. I=5A.
43. Kirjuta lausega. q=4,5 C.
44.Kasutatud allikad: