Tunnis:

Vasta küsimustele.

1. Miks Päike kiirgab soojust ja valgust?

2. Miks vahelduvad aastaajad?

3. Milles poolest erineb planeet Maa teistest planeetidest?

4, Miks planeet Marss on punane?

5) Nimeta planeedid, mille ümber on rõngad.

6) Mis on võnkumine? Too 5 näidet.

7) Millised füüsikalised suurused iseloomustavad võnkumist?

8) Mis on amplituud?

9) Mis on tasakaaluasend?

10) Miks on sageduse tähis väike f?

11) Miks on kiiruse tähis v?

12) Mis on sageduse ühikuks?

13) Periood(mõiste, tähis, ühik)

14) Kirjuta lausega. f= 30 Hz.

15) Kirjuta lühidalt. Pendel teeb sekundis 2 täisvõnget?

16) Kirjuta lausega.  T=3s

17) Kirjuta lühidalt. Ühe täisõnke tegemiseks kulus pendlil aega  1,5 s.

18) Pendel teeb kahe minutiga 60 täisvõnget. Arvuta pendli võnkeperiood ja sagedus.

19) Pendel teeb ühes sekundis 4 täisvõnget. Arvuta pendli sagedus.

20) Õmblusmasinal kulus aega ühe täisvõnke tegemiseks  5 sekundit. Arvuta perioodi pikkus.

 

Töö saata

mariettafyysik@hotmail.com