Koolieksami füüsikast saab valida 12. klassi õpilane.

Õpitavad kursused:

1. FLA

2. Mehaanika

3. Elektromagnetism

4.Energia

5. Mikro- ja megamaailma füüsika

PÕHIRÕHK

1) tähiste ja ühikute teadmine

2) õige valemi rakendamine ülesannetes

3) terminite kasutamine õiges kontekstis

4) graafikute analüüs

 

Esimne osa 

Teine osa

Kolmas osa.

Neljas osa.

Kordamisküsimused teine arvestustöö