02.10. tunnis.

 

gif-pict-bulb-2.gif

Tunnis:

Vasta elektrooniliselt küsimustele.

Õppevehendid: Ü. Ugaste õpik II osa lk 79-99

Õpilased vastavad kirjalikult vihikusse järgmistele küsimustele.

1) Millest sõltub kahe vooluga juhtme vastikmõju( e tingimust)

2) Sõnasta Ampere seadus(sõnastus + valem, valemis tähste ja ühikute selgitused)

3) Magnetväli(mõiste)

4) Milliseid kehasid ümbritseb magnetväli?

5) Kuidas on defineeritud voolutugevuse ühik amper?

6) Kuidas saab määrata magnetilise induktsiooni vektori suunda?

7) Kuidas saab kujutada magnetvälja?

8) Mis on magnetvälja jõujoon?

9) Pöörisväli(mõiste)

10) Sõnasta vasaku käe reegel + joonis.

11) Lorenzi jõud(mõiste + valem koos tähiste ja ühikute selgittustega)

12) Kus igapäevaelus kasutatakse laetud osakeste omadust liikuda Lorenzi jõu mõjul?

13) Kuidas ja mlle alusel saab liigitada aineid?

14) Mis on suhteline magnetiline läbitavus?

Töö lõpus märkida ära kasutatud kirjandus.

 

Töö võib vormistada teksti dokumendina või esitlusena. Kindlasti tuleb ära märkida autori nimi.

Valmis töö saata aadressil: MariettaKeemik@hotmail.com

Edukat vastamist!!!