08.12. tunnis

Tunnis:

Esimene tund: küsimustele vastamine

T


Vasta küsimustele. Töö võib vormistada teksti dokumendina. Kindlasti tuleb ära märkida autori nimi. Lisage vastuse ette ka küsimus.

   1) Mille alusel liigtatakse valgusallikaid?

  2) Kuidas liigitatakse valgusallikaid?

  3) Nimeta valgusallikate toimeid.

  4) Millise valguse toimega on tegemist fotosünteesi korral?

  5) Millise valguse toimega on tegemist riiete pleekumise puhul?

  6) Millise valguse toimega on tegemist päikesepaterei laadumise    puhul?

 7) Kuidas liigitatakse laineid levimissihi ja võnkumiste suuna järgi?

 8) Kuidas tekivad lained?

 9) Lainepikkus(mõiste, tähis, ühik)

10) Mida näitab laine levimiskiirus?

11) Kuidas tekib heli?

12) Heliallikas(mõiste, too 7  näidet heliallikatest)

13) Kuidas liigitatakse heli sageduse alusel?

14) Mitu sekundit kulub helil 8 kilomeetri läbimiseks?

15) Kuidas levib heli ühtlases keskkonnas?

16) Kuidas tekib elusorganismis kuulmisaisting? Kirjelda.

17) Helivaljus(mõiste, ühik)

18) Kaja(mõiste + 4 näidet igapäevaelust kasutuse kohta)

19) Müra(mõiste)

20) Kirjelda müra mõju inimese tervisele ja töövõimekusele.

21) Võrdle valgusallikat ja heliallikat.

22) Kui peegedumisnurk on 31 kraadi, kui suur on langemisnurk?

23) Võrdle kumer- ja nõguspeeglit.(1 erinevus, 1 sarnasus + kasutusala)

24) Võrdle kumer- ja nõgusläätse.(1 erinevus, 1 sarnasus + kasutusala)

25.Teisenda.

a)  45 000 N = .....kN

b) 1,3 kN = ..............N

c) 8 000 000 J =.......MJ

d) 5,1 MJ=....................J

e) 40 mN=..................N

f) 0,009 N =..............mN

Valmis töö saata aadressil: mariettafyysik@hotmail.com