Tunnis:

1. Tunnis koosta valitud teemal ühe keemilise elemendi  kohta esitlus

Esitlus peab sisaldama:

a) metalli leidumist loodusena erinevates ühendites

b) metalli füüsikalised omadused

c) metalli keemilised omadused

d) metalli kasutamine igapäevaelus

e) 4 erinevat pilti metallist

f) metalli inglise keelne, saksa  keelne, ladina keelne nimetus

g) metalli avastamisajalugu

 

2. 

 Leia internetist: Õpetajale saata lingid tekstidokumendina +põhjendused

a)  3 keemia alast videot. Põhjenda,kuidas need on seotud füüsikaga.

b) leia internetist 3 mängu, mis on seotud keemiaga. Põhjeda.

c) leia novaatorist 3 keemia alast artiklit. Põhjenda, kuidas on need seotud füüsikaga.

d) leia tänastest uudistest 3 uudist, mis seotud keemiaga. Põhjeda vastust.

 

Esitlus koostada rühmatööna( 2-3 liiget)

 Töö saata mariettafyysik@hotmail.com