Tunnis:

Ülesanne: Koostada viktoriin teemal „Mõõtmine, mõõtühikud ja eesliited" Rühmatöö.

Õppematerjal: I. Peil konspekt FLA

Töö võib vormistada teksti dokumendina või esitlusena. Kindlasti tuleb ära märkida autorite nimesd.

Valmis töö saata aadressil: mariettafyysik@hotmail.com

Näiteks

 Pikkuse ühik on

a)      A-amper

b)      m-meeter

c)      V-volt

d)      C - kulon

Õige vastus tuleb ära märkida.

Hindamisskaala:

27-30 "5"

23-26 "4"

15-22 "3"