Tunnis:

1.Täida tabel. Tabel vomistada tekstidokumenti ning saata õpetaja emailile mariettafyysik@hotmail.com

Elektrivoolu toime Soojuslik toime Keemiline toime Magnetiline toime

Mõiste

 

     

Tunnus

 

     

Toime

 

     
Kasutus    

 

 

Näited igapäevaelust      


2)  esitluse koostamine rühmatööna ja jutu kirjutamine

1. Koosta rühmatööna( 2-3 liiget) esitlus valitud teemal:

a) Elektrisoojendusriistad( mõiste, näited erinevatest elektrisoojendusriistadest, pildid, elektrienergia kulu, võimsus)

b) LED-i, hõõglambi ja säästupirni võrdlus( ehitus, pildid, plussid, miinused, eluiga, kasulikkus)

c) Elektriohutus( faasijuhte ja nulljuhtme mõiste, maandamise mõiste, lühis, näiteid erinevatest kaitsmetest, pildid)

Valmis töö saata mariettafyysik@hotmail.com

 

3. Kirjuta jutt teemal "Elu ilma elektrita"

Töö saata  mariettafyysik@hotmail.com

 

4. Leia internetist: Õpetajale saata lingid tekstidokumendina +põhjendused

a)  3 füüsika alast videot. Põhjenda,kuidas need on seotud füüsikaga.

b) leia internetist 3 mängu, mis on seotud füüsikaga. Põhjeda.

c) leia novaatorist 3 füüsika alast artiklit. Põhjenda, kuidas on need seotud füüsikaga.

d) leia tänastest uudistest 3 uudist, mis seotud füüsikaga.Põhjeda vastust.