gif-pict-bulb-2.gif

 

Tunnis.

Lahenda seeriaülesanded teemal "Juhtide ühendusviisid" lk 10

Lahenda see variant mitmes oled klassi nimekirjas.

Klassi nimekiri.

11.a

11.b

Valemid.

Edukat lahendamist!!!