05.10. tunnis.

Tunnis: 

Ülesanne: Koostada viktoriin teemal „Voolude vastastikmõju. Magnetväli. Rühmatöö.

Õppematerjal: Ü.Ugaste õpik II osa lk 79-100

Töö võib vormistada teksti dokumendina või esitlusena. Kindlasti tuleb ära märkida autorite nimesd.

Valmis töö saata aadressil: MariettaKeemik@hotmail.com

Näiteks:

Magnetinduktsiooni ühik on

a)      A-amper

b)      T-tesla

c)      V-volt

d)      C - kulon

Õige vastus tuleb ära märkida.

Hindamisskaala:

27-30 "5"

23-26 "4"

15-22 "3"