gif-pict-bulb-2.gif

Tunnis:

Lahenda seeriaülesanded teemal "Töö elektriväljas! lk 6

Lahenda see variant mitmes oled klassi nimekirjas. 

Klassi nimekiri. 

11.a

11.b 

Valemid 

Edukat lahendamist!!!