FLA õpik pdf variant. FLA

Väga hea konspekt FLA kursuse edukaks läbimiseks. FLA konspekt

Kogu FLA kokkuvõtev esitlus (Autor: Reemo Voltri)

Esitlus teemal " Vektor" 

Teema vektor harjutusülesanded tunnis.Ülesanne. 

Tunnis lahendatud ülesanded 08.01.2013

Liikumise üldmudelid( Autor: Laur Leetjõe)

Aine ja väli

Newtoni seadused 

Interaktiivne sõnarägastik füüsikalised suurused( Autor:Herki Hellamaa)

Interaktiivne sõnarägastik füüsikalised suurused( Autor: Greta Puija)

Mõistekaart Aeg

Mõistekaart Mass

Mõistekaart Pikkus

Mõistekaart Ruumala

Mõistekaar Pindala

Mõistekaart Pikkus

Mõistekaart Valgustugevus

Mõistekaart Kiirus

Mõistekaart Kiirendus