1. Mis on soojuspaisumine? Õpilase vastus : "Lammas kukkus taevast alla"

2. mJ -  minidžaul

3. Õpilane pöördub õpilase poole "Kelner"

4, Elektrilaengu ühik "kullon"

5. Elektrofoormasin " kärsamasin"

6.Selgita  kehade elektriseerumise katset  "pulga hõõrumine"

7. Voolutugevuse ühik " Pampers"

8.  Elektroskoop teine nimetus " teleskoop"

9. Hüpotees-hüpnoos

10. kuupmeeter- kupikmeeter

11. joonlaud - joonliist

12.3C elektrilaengu läbimisel läbi juhtme kulub aega 5 s. Kui suur on voolutugevus juhtmes? Vastus: vEi tea, jooksis liiga kiirelt mööda

9. Lained levivad:

a) tuulega

b) armastusega

c) inimesega

10. Millise füüsikalise suuruse tähis on E?

a) elevant

b) eesel

c) elektrivälja tugevus

10. Voolutuegvuse mõõteriist - "voolumeeter"

11. afyysika - "ahvifüüsika"

12. vale arusaam temperatuuri mõõteriist "kraadiklaas"

13. Õpilane soovib küsida: Mis leheküjle see on ? Küsub hoopis "Mis kell om?

14. pzzzzz.......füüsika

15. Teisendamine- teisaldamine

16.  Kumerlääts" - kõverlääts"

17. μ mikro  " väike my"

18. Kalja kangus on 0.9 volti.

19. Selgita mõiste laine. Laine on minu vanaema nimi.

20. Tahhomeeter- tahmameeter

21. ampermeeter - amprimeeter

22. Mis on lääts? Laulja