Tunnis.

Ülesanne 1. Täida test. Vaata

Ülesanne 2. Täida test. Vaata