Tunnis:

1. Täida paaristööna tabel.

 

Tahke

Vedel

Gaasiline

Osakeste vaheline tühi ruum

 

 

 

Ruumala muutus

 

 

 

 

Osakeste paiknemine

 

 

 

 

Tõuke – ja tõmbejõudude suurus

 

 

 

 

Näited igapäevaelust, kus aine  on vastavas olekus( 3 tk)

 

 

 

 

2. Vasta küsimustele.

1) Miks oli esimeses ülesandes vajalik valmistada põrkeraud?

2) Milliseid füüsikalisi suurusi pidid võistlejad vähendama auto kokkupõrkel seinaga?

3) Teises ülesandes pidid võistlejad tegema auto, mis liiguks ise edasi teatud maha nign jääks siis seisma. Kuidas sellist autot valmistada?

Vajalikud lingid:

1) aine olekute iseloomustused

2) Rakett 69 saaade

Töö vormistada tekstidokumendina.

Töö saata

mariettafyysik@hotmail.com