Tunnis:

Koosta vikotriin teemal "Tuumafüüsika"

Töö võib teha rühmatööna. Rühmas 2-3 liiget.

Töö koosta PowerPoint esitlusena või kasuta OpenOffice Impressi.

Hindamisskaala:

27-30 "5"

23-26 "4"

15-22 "3"

Töö saada aadressil:

MariettaKeemik@hotmail.com