Tunnis:

1. Täida küsimustik.

2. Vasta järgnevatele küsimustele.

1.Millega tegeleb klassikaline füüsika?
2. Kirjelda planetaarset aatomimudelit.
3. Mida näitab allpool toodud valem? Kirjuta valemis tähtedele juurde füüsikaliste suuruste nimetused: E=h*f
4. Defineeri mõõtühik 1 elektronvolt.
5. Võrdle Rutherfordi ja Bohri aatomimudelit.. Too välja nende mudelite sarnasused.
6. Võrdle Rutherfordi ja Bohri aatomimudelit.. Too välja nende mudelite erinevused
7. Mida nimetatakse kvandiks?
8. Mis on elektroni spinn?
9. Sõnastage Pauli keelu- ehk tõrjutusprinsiip.
10. Aatomis on määratud iga elektroni neli võimalikku kvantarvu. Need oleksid järgmised
11. Nimi
12. Klass 11.a
11.b