Tunnis:

Vasta küsimustele.

Töö vormistamine:

        a)Töö koostada Wordis või Open Office Writeriga.

        b) Vastuste lõppu lisa ka kasutatud kirjandus, kust info pärit.

        c) Töö saada aadressil:

                                      MariettaKeemik@hotmail.com

1)  Coulomb´seadus(sõnastus, valem, tähiste ja ühikute selgitused)

2. Jõud(mõiste, tähis)

3. Kiirendus(mõiste, tähis, ühik, valem)

4. Tiirlemisperiood(mõiste, tähis, ühik, valem)

5) Tiirlemissagedus(mõiste, tähis, ühik, valem)

6) Kiirus(mõiste, tähis, ühik, valem)

7. Kineetiline energia(mõiste, tähis, ühik, valem)

8. Miks ained ei kuku laiali?

9. Millest koosneb aatom?

10. Kvantarvud(liigitus. tähised, iseloomusta neid)

11. Nimeta keemilise sideme põhiliigid.

12. Mis tingimusel tekib iooniline side? Too näide ioonilise sideme esinemisest.

13. Mis tingimusel tekib kovalentne  side? Too näide kovalentse  sideme esinemisest.

14. Mis on tavahõive?

15. Mis on pöördhõive?