Tunnis:

Koosta paaristööna seotud jutt teemal "Energia tähsus igapäevaelus" ( energia vajalikkus, energia saamisvõimaluised, näited igapäevaelust)

Töö pikkus 1 lehekülg reavahega 1.5 ja kiarjasuurus 12

Valmis töö saata mariettafyysik@hotmail.com