Tunnis.

Vasta alljärgnevatele küsimsutele.

Ees- ja perekonnanimi
Klass
1. Mudel(mõiste)
2. Nähtus( mõiste)
3. Füüsikaline keha(mõiste)
4. Millest koosnevad ained?
5. Mis on aatom?
6. Millest koosneb aatom?
7. Millised osakesed asuvad elektronkates?
8. Millest koosneb aatomituum?
9. Mis on molekul?
10. Lihtaine(mõiste)
11. Liitaine(mõiste)
12. Kuidas tekivad molekulid?
13. Miilest koosneb keha?
14. Ioon(mõiste)
15. Lahus(mõiste)
16. Millest koosneb ainete segu?
17. Lahusti(mõiste)
18. Lahustav aine(mõiste)
19. Küllastunud lahus(mõiste)
20. Küllastamata lahus( mõiste)
21. Lahustumine(mõiste)
22. Kasutatud allikad: