Tunnis.
Vasta küsimustele vihikusse.
1)Millise nähtuse uurimine tingis vajaduse loobuda kujutlusest valgusest kui elektromag-netlainest?
2)  Sõnasta Plancki kvanthüpotees
3) Millistest suurustest ja kuidas sõltub kvandi (footoni) energia?
4)  Mida nimetatakse keha poolt kiiratava valguse spektriks?
5)  Miks on võimalik spektreid kasutada kehade keemilise koostise määramiseks?
6)  Kirjelda pidevspektrit. Millised kehad tekitavad kiirgumisel pidevspektri?
7) Kirjelda kiirgumise joonspektrit. Millised kehad tekitavad kiirgumisel joonspektri?
8) Kirjelda neeldumise joonspektrit. Millised kehad tekitavad neeldumise joonspektri?
9)  Võrdle kiirgumise ja neeldumise joonspektreid.
10)  Millilline tähelepanek tehti kaugete tähtede spektrite uurimisel? Kuidas seda selgitati? Milline teooria selle avastuse põhjal tekkis?
11) Milles seisneb (välise) fotoefekti nähtus?
12) Millised osakesed lahkuvad fotoefekti käigus valguse toimel laetud kehalt?
13)  Sõnasta (Stoletovi) fotoefekti seadused.
14)  Kuidas kirjeldas Albert Einstein fotoefekti tekkimist/mittetekkimist?
15) Kuidas nimetatakse vähimat sagedust/suurimat lainepikkust, mille korral veel tekib fotoefekt?
16)  Kuidas nimetatakse vähimat energiat, mis tekitav fotoefekti?