Kodune töö

Õppematerjal:

Soojusõpetuse õpik lk 6-18

Vasta küsimustele vihikusse

1. Millest koosnevad ained?

2. Miks püsivad ained koos?

3. Nimeta aineosakeste kaks olulisemat tunnust.

4. Mis on soojusliikumine? Millega on seotud soojusliikumine?

5. Temperatuur(mõiste, tähis, ühik, mõõteriist)

6. Nimeta aine agregaatolekud

7. Täida tabel.

8. Difusioon(mõiste, näited igapäevaelsut)