Tunnis:

Koosta vikotriin teemal "Laineoptika, murdumine, peegeldumine, vikerkaar, spektrid

Töö koosta PowerPoint esitlusena või kasuta OpenOffice Impressi.

Hindamisskaala:

27-30 "5"

23-26 "4"

15-22 "3"

Töö saada aadressil:

MariettaKeemik@hotmail.com