Tunnis.

Vasta küsimustele.

1) Mis on dispersioon? Too näiteid.

2) Spekter(mõiste)

3) Mida näitab valguse spekter

4) Kirjelda Newtoni dispersiooni katset

5) Kuidas on omavahel seotud lainepikkus ja  aine murdumisnäitajas?

6) Millal tekib vikerkaar?

7) NImeta vikerkaare põhivärvid

8) Moodusta vikerkaare värvuste algustähtedest 7 sõnaline lause

9) Miks tekib vikerkaar?

10) Nimeta mõni tuntud laull, kus on juttu vikerkaarest

11) Mida tähendab spekter füüsika keeles?

12) Mis on spektraalaparaadi põhiosaks

13) Spektraalaparaadi joonis(Millistest osadest koosneb?)

Küsimused vasta soovitavalt wori dokumenti, võib olla ka Open Office Writer

Tehtud töö koos kasutatud kirjandusega saada:

MariettaKeemik@hotmail.com