Tunnis:

1. Täida küsimustik siin

Täida tabel ja vasta küsimsutele. Töö vormistada tekstidokumendina ning saata aadressil mariettafyysik@hotmail.com

 

Püsimagnet

Elektromagnet

Joonis

 

 

 

 

 

 

Mõiste

 

 

 

 

 

 

 

Sarnasused

 

 

 

 

 

Erinevused

( 3+3)

 

 

 

 

 

 

 

Näited kasutamisest

( 5+5)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasta küsimustele.

1) Mis juhtub, kui magnet lähendada käekellale? Põhjenda vastust.

2) Nimeta looduses esinevaid magnetnähtuseid.

3) Miks ei ole soovitav magnetit lähendada telefonile või arvutile?

4) Kuidas on erinevate pangakaartide kasutamine seotud füüsikaga?

4) Kuidas elusorganismid tajuvad magnetvälja? Milleks organismid kasutavad magnetvälja olemasolu?