Vasta küsimustele.

1) Mis on lääts?

2) Kuidas liigitatakse läätsi? Iseloomusta läätsi.

3) Nimeta läätsede kasutamisvõimalusi.

4) Mis on kujutis?

5) Kuidas liigitatakse kujutisi?

6) Läätse optiline tugevus on -3 dpt. Kui suur on läätse fookuskaugus? Millise läätsega on tegemist?

7) Läätse fookuskaugus on  4 m. Kui suur on läätse optiline tugevus? Millise läätsega on tegemist?

8) Mis on peegeldumine?

9) Mis on murdumine?

10) Sõnasta murdumisseadus.

11) Nimeta igapäevaelust nähtusi, kus esineb valguse murdumine.

12) Tee ülesanne vihikusse. Läätse fookuskaugus on 1,5 cm. Eseme kõrgus on 1,0 cm. Ese asub fookusest 0,5 cm kaugusel. Tee joonis. Iseloomusta tekkinud kujutist.

 

 

Vastuste lõppu lisa ka kasutatud kirjandus, kust info pärit.

Töö koostada Wordis või Open Office Writeriga.

Töö saada aadressil:

MariettaKeemik@hotmail.com