Lahenda järgmine ülesanne:

1. Arvuta valguse kiirus vees  murdumisnäitaja 1,33), jääs (1,31), kvartsis (1,54) ja teemantis (2,42).     Valem n=c/v, kus c=3*10m/s

Lahenda järmisesest ülesandest see varaint, mitmes oled klassi nimekirjas: Nimikiri siin

2. Valgus läheb keskonnast I keskkonda II . Arvuta murdumisnurk kui langemisnurk  on  α. Kui suur on murdumisnurk siis, kui valgus läheb sama nurga all keskonnast III keskkonda IV?

Sõna keskkond kasutatakse lühendit kk. Tee ka vastavad joonised.

 

3. Valgus langeb õhust vette. Murdumisnurk on γ . Arvuta langemisnurga suurus ja peegeldumisnurga suurus.Tee vastav joonis.

Tee see variant, mitmes oled klassi nimekirjas. Nimikiri siin

 

 

Jrk nr    γ
1    44
2    40
3    37
4    36
5    49
6    25
7    37
8    28
9    35
10    25
11    37
12    28
13    35
14    25
15    37
16    28
17    35
18    25
19    37
20    28
21    25
22    37
23    28
24    35
25    25