Tunnis:

Õppevahendid: virtuaalne perioodilisustabel siin

Küsimuste vastused vormistada tekstidokumendis ning saata mariettafyysik@hotmail.com

Tunnis:

Vasta tekstidokumendis küsimustele:

1) Mida iseloomustab perioodilisustabel?

2) Keda peetakse perioodilisustabeli loojaks?

3) Mida näitab järjekorra number perioodilisustabelis?

4) Millega on võrdne prootonite arv?

5) Mida iseloomustab keemilise elemendi tuumalaeng?

6) Mis on keemiline element?

7) Millest koosnevad ained?

8) Millest koosnevad molekulid?

9) Millest koosnevad aatomid?

10) Millest koosneb aatomituum?

11) Milline on aatomi laeng tervikuna?

12) Milline on prootoni laeng?

13) Milline on elektroni laeng?

14) Milline on neutroni laeng?

15) MIda väljendab keemilise elemendi elektronskeem?

16) Milliste keemiliste elementidega on tegemist?  Ag, Hg, Fe, Zn, Cu, Cr, Al, Mg, Ca, K, N, Na, C, O, Au, Sn?

17) Keda  peetakse esimeseks perioodilisustabeli loojaks?

18)  Kes teadlastest avastas hapniku?

19) Mida näitab rühma number perioodilisustabelis?

20) Mida näitab perioodi  number perioodilisustabelis?