gif-pict-bulb-2.gif

Tunnis:

1. Täida küsimsutik siin

Koostada rühmatööna(2-3liiget)  esitlus ühel teemal. 

Teemade valik:

1. Füüsikalised suurused ja tähised, mõõteriistad( mõisted, tähised, pilidid, kasutatud allikad)

2. Perioodilisustabel(elementide paigutus, ajalugu, pildid, kasutatud allikad)

3. Lahused( lahusega seotud mõisted, näiteid igapäevaelsut. lahuste kasutamine, pildid, kasutatud allikad)

4. Vee puhastamisvõimalused( nimeta  meetodeid, mõisted, näited igapäevaelust, pildid, kasutatud allikad).

Töö saata õpetaja emailile:

mariettafyysik@hotmail.com