Füüsikaliste  suuruste tabel

Esitlus. Liikumine

Ül. kogu ülesandeid

TV ülesanded

TV ülesanded. Emu. Putukas

TV ülesanded lk 62

Teisendamine

Kordamine. Liikumine. Kordamisküsimused

Kasutatud allikad:

1. Loodusõpetuse õpik  Sissejuhatus füüsikasse ja keemiasse 7. klass, E.Pärtel, Koolibri 2010

2. Looduisõpetuse TV(I osa), Sissejuhatus füüsikasse ja keemiasse 7. klass, E.Pärtel, Koolibri 2010

Creative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsiga.