Tunnis:

1) Täita küsitlus: siin

2) Vasta järgmistele küsimuetele:

a) Mis on laine? Too näiteid.

b) Mis on lainefront?

c) Kuidas liigitatakse laineid?(mõistede selgitus)

d) Nimeta laineid iseloomustavaid suuruseid(tähised, ühikud)

e) Mis on inteferents. Millal tekib?

f) Mis on lainete difraktsioon?

g) Sõnasta Huygensi printsiip.

Vastused saata õpetaja emalil MariettaKeemik@hotmail.com