Kuldre koolis keemiakatsed

Ene Ergma Antsla Gümnaasiumis 2012