Esmane teema valik toimub vestluses õpilasega lahtudes tema isiksusest.

Teema valdkonnad:

1) " Külmakott"

2) Kemikaalide ohtutus

3) Looduslikud indikaatorid

4) Õpilaste teadmised erinevate mõõteriistade kasutamisest

5) Õpilaste teamised erinevate füüsikaliste suuruste kohta

6) Õpilaste teadmised erinevatest leiutajatest

7) Arvuti, infotehnoloogia

8) Tauriini sisaldus energiajookides