Tunni eesmärk: Gümnaasiumi füüsika kuruse põhiteadmiste kordamine ja kinnistamine

Tunnis:

1) Lahendage alljärgnevad testid. Klikka hiirega viidete peal.

 

 

2) Vasta järgmistele küsimustele:

  • Milles seisneb Pauli tõrjutusprintsiip?
  • Mis moodi on üles ehitatud ja mida peegeldab keemiliste elementide perioodilisussüsteem?
  • Kuidas tekib kahe aatomi vahel keemiline side ja nendest moodustub molekul?
  • Kuidas selgitada keemiliste sidemete abil kristallvõre tekkimist?
  • Selgita mõisteid: keelutsoon, valentsitsoon, juhtivustsoon
  • Võrdle keelutsoonide laiust metallides, dielektrikutes ja pooljuhtides.
  • Mida tähendab ingliskeelne akronüüm „LASER"

3) Töö vormistada wordi failina, töö lõpu  lisa ka kasutatud kirjanduse loetelu.

 

Vastused saata õpetaja emailile teemaks oma nimi : MariettaKeemik@hotmail.com