Füüsika ja keemia õpikojad! Registreeru siin.

Stoodle

Õpilased, märkame üksteist!

TUNDIDE AJAD:
I 8.00 - 8.45
II 8.55 - 9.40
III 9.50 - 10.35
IV 10.40 - 11.25
söögivahetund 1. - 6.kl.
IV 11.25 - 12.10
söögivahetund 7.-12.kl
V 12.15 - 13.00 .
VI 13.10 - 13.55
VII 14.05 - 14.50
VIII 14.55 - 15.40

Gümnaasiumiosa kursuste lõpuajad ning kursusehinnete väljapanekuajad:
1 - tunnise nädalakoormuse puhul 4. juuni 2014 a
2 - tunnise nädalakoormuse puhul 22. jaanuar 2014 a

Creative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk 3.0 Eesti litsentsiga.