Loodusõpetus 7 klass

Teemad:

MÕÕTMINE

AINED JA NENDE OLEKUD

KEHADE LIIKUMINE

JÕUD

TAHKIS,VEDELIK, GAAS

ENERGIA JA TÖÖ

SOOJUSÜLEKANNE

AINE OLEKUTE MUUTUMINE

 

Õppematerjalid:

1. Pärtel, Enn. 2010.  Loodusõpetuse õpik 7. klassile. Sissejuhatus füüsikasse ja keemiasse. Kirjastus Koolibri.

2. Pärtel, Enn. 2010.  Loodusõpetuse töövihik I osa  7. klassile. Sissejuhatus füüsikasse ja keemiasse. Kirjastus Koolibri.

3.  Pärtel, Enn. 2010.  Loodusõpetuse töövihik II osa  7. klassile. Sissejuhatus füüsikasse ja keemiasse. Kirjastus Koolibri.

 

 

Creative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsiga.